Reklamačný formulár

 V prípade nákupu reklamovaného tovaru v našom internetovom obchode VIKEA môžete reklamáciu vybaviť priamo vo vašom účte na portáli (zobrazuje sa tam možnosť vrátenia tovaru a celý priebeh reklamácie). Takúto reklamáciu vybavíte v sekcií "História objednávok" postupujte podľa pokynov systému portálu. (otvorte detaily danej objednávky)

Predávajúci

Andrea Kostková VIKEA

Francisciho 804

98061 Tisovec

Slovensko

IČO: 50 120 191

DIČ: 112 128 0281

IČ DPH: Nie sme platcami DPH


Okresný úrad Rimavská Sobota Číslo živnostenského registra: 650-18021

Informácie o zákazníkovi
Osobné informácie
Kontaktné info
Informácie o objednávke
Informácie o tovare / výrobku (predmet reklamácie)
Ochrana osobných údajov
  1. Pri nakladaní s osobnými dátami sa prevádzkovateľ zaväzuje riadiť zákonom č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov a v súlade s nariadením EU (General Data Protection Regulation) GDPR.
  2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. 
  3. Žiadosť o vymazanie osobných údajov zákazník. Formulár tu. Údaje používané v účtovníctve (daňový doklad) nemôžu byť vymazané z dôvodu uchovania účtovníctva stanovené zákonom.
Stručné pravidla
  1. Pri reklamácií výrobku VIKEA je doba vybavenia reklamácie 14 dní. 
  2. V prípade reklamácie tovaru alebo výrobku subdodávateľa VIKEA doba vybavenia reklamácie je 30 dní. (túto dobu nevieme ovplyvniť nakoľko každý dodávateľ má svoje vlastné interné predpisy na vybavenie reklamácie.)
  3. Pri nákupe v našom internetovom obchode, priebeh reklamácie môžete sledovať vo svojom účte v sekcií "Vrátenie tovaru" Priamy odkaz na web a do sekcie vrátenie tovaru.
  4. V prípade reklamácie tovaru nakúpený v našom internetovom obchode Vám po odoslaní formulára bude aktivovaná sekcia "Vrátenie tovaru" vo vašom účte na portáli VIKEA. 

captcha
Powered by BreezingForms